“Velvet” – Sarajevo
Fabrika za proizvodnju prehrambenih sirovina