“Trgovir” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju armaturnih mreža i žičanih proizvoda