Tržni centar “Etna” – Gračanica
u saradnji sa projektnim biroom „Radionica“ Tuzla