“Suman” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju tendi i suncobrana