Radna zona I – Gračanica
Izmjena i dopuna regulacionog plana

Tržni centar “Interex” – Gračanica
3. Januara 2018.
Sportska dvorana – Gornji Vakuf-Uskoplje
2. Januara 2018.

Radna zona I – Gračanica
Izmjena i dopuna regulacionog plana