Sportska dvorana – Lukavac

Sportska dvorana – Gornji Vakuf-Uskoplje
2. Januara 2018.
Privredno kulturni sportski centar – Gračanica
2. Januara 2018.

Sportska dvorana – Lukavac