“Isowood” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju radnih ploča i drvenih podova