Sportska dvorana – Gornji Vakuf-Uskoplje

Radna zona I – Gračanica
Izmjena i dopuna regulacionog plana
2. Januara 2018.
Sportska dvorana – Lukavac
2. Januara 2018.

Sportska dvorana – Gornji Vakuf-Uskoplje