“Fragmat” Izolirka – Gračanica
Fabrika za proizvodnju stiropora