“Elatec” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju pametnih i SIM kartica