“Edo Slad” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju kolača