“Bema Ba” – Gračanica
Fabrika za proizvodnju plastičnih proizvoda