Privredno kulturni sportski centar – Gračanica

Sportska dvorana – Lukavac
2. Januara 2018.
Poslovna Zgrada “Tring” – Gračanica
2. Januara 2018.

Privredno kulturni sportski centar – Gračanica