O NAMA"TEHNO biro" d.o.o. za inžinjerig i projektiranje Tuzla bavi se projektiranjem i nadzorom na izgradnji svih vrsta objekata iz oblasti visokogradnje.

Firma je osnovana 1983. godine prvobitno sa sjedištem u Zagrebu a od 1987. godine u Tuzli i u svom radu realizovala je značajan broj projekata za objekte različite veličine i namjene: objekti kolektivnog stanovanja, poslovni objekti, proizvodni objekti, sportski objekti, tržni centri, itd.

Projektni tim sačinjavaju: diplomirani inženjeri arhitekture, diplomirani inženjeri građevine, diplomirani inženjeri elektrotehnike mašinstva kao i tehničari građevinske struke, koji su stalno zaposleni u "TEHNO biro" d.o.o. Tuzla i imaju bogato iskustvo iz oblasti projektiranja i nadzora.

"TEHNO biro" d.o.o. Tuzla posjeduje Federalnu licencu za projektovanje građevina visokogradnje iz oblasti: arhitekture, projekta konstrukcija, elektro i mašinskih instalacija, kao i projekta unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije. Osim ove licence firma posjeduje i federalno ovlaštenje za izradu detaljnih planskih dokumenata (zoning planovi, regulacioni planovi i urbanistički projekti).